12 правил успеха от Чубакки.

1. Рррррааааррррхх аааррррр арррр!!!
2. Аааарррррр-рррррр!!!
3. Аааааррррр-ыыыыыы-ааарррр ааааррррр!!!
4. Аррррыыы-ыыы ррррррр-рррррр!!!
5. Уууууааааааррррр!!!
6. Аааыыы аыыы ыыыыы!!!
7. Эээрррррр ээээ!!!!
8. Рррраааааррр ыыыыыы!!!
9. Ааррр-аррр-аррр эээ ыыыыыыыы!!!
10. Ыыыыыыыырррр аааааааа ыыыы!!!
11. Ррррааааааааыыыыррррр ррраарррххх!!!
12. Ррррррр….